Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

Prawdą JEST Bóg w Trójcy Jedyny!
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.»
(Ewangelia Jana 14,6)

Jezus powiedział Piłatowi «Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». (Ewangelia Jana 18,37)

Spotykam opinie typu „szkoda, że Piłat wyszedł, zamiast wysłuchać odpowiedzi Jezusa na zdawałoby się retoryczne swoje pytanie”. Objaśnienia Prawdy przez Jezusa Piłat i tak by nie przyjął szczerze do serca. Dobrze wiedział, że skazuje niewinnego i nie pragnął, być wyzwolonym przez prawdę (Ewangelia Jana 8,32).

My z kolei, wierzymy, znamy Słowo Boże, więc nie ośmielamy się zaprzeczyć Bogu wprost. Czy na prawdę jesteśmy dziś szczerzy wobec Boga, Który JEST Prawdą? Szczerze odpowiemy, gdy znamy Katechizm Kościoła. Skoro już dziś jesteśmy nazywani „świętymi“, rozważmy proszę szczerze kolejne pytanie. Na co się nam przyda nasza wiara?

Wiara w Prawdę objawioną przez Boga, czyli ufność Bogu, daje zbawienie - usprawiedliwienie dzięki nieograniczonemu Bożemu Miłosierdziu. Nasze uczynki potwierdzają przyjęcie Bożego Daru Zbawienia. Wiara musi być zdecydowana, gorąca, trwała. W dzisiejszych czasach nachalnego ataku kłamstw postmodernizmu potrzebna jest wiara w Absolutną Prawdę. Prawda JEST Osobą naszego Zbawiciela - Boga w Trójcy Jedynego.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Pamiętamy, że zaprzeczeniem Prawdy jest kłamstwo. Jezus diabła nazwał ojcem kłamstwa. Szerząc kłamstwa, świadomie lub nieświadomie stajemy się zwolennikami ojca kłamstwa, czyli szatana, władcy tego świata. Przyjęcie kłamstwa jest zawsze bardzo groźne. Na kłamstwie oparte jest imperium zła - zaprzeczenie Królestwa Bożego. Dopiero Paruzja zakończy grzeszne panowanie szatana, pokonanego już na krzyżu. Do czasu Paruzji diabeł nieustannie czyni zło - realizuje swoją wolną wolę. Dobrze, że jest ograniczany przez Boga. Prawda, czyli Mądrość Boża ostatecznie zwycięży, gdy wszelkie zło zostanie unicestwione. Dzisiaj do nas należy decyzja wyboru między Prawdą a złem. Dla naszego dobra Bóg unicestwia nawet proroctwa. Gdy jesteśmy szczerzy realizujemy Prawdę przez świadectwo. Dajemy dobry przykład.


Przedmowę do „Biblii dla młodzieży” wydawnictwa Youcat napisał papież Franciszek. Uderza szczerość jego wypowiedzi tam zawartych: „Zdarza mi się czasem zdrzemnąć podczas modlitwy” - „Ale to nic, czuję się jak syn u swego Ojca i to jest ważne” – napisał papież. Ojciec Święty wyznał też, że podczas modlitwy siedzi, ponieważ pozycja klęcząca sprawia mu ból. „Czasem zdarza się, że Bóg też nic nie mówi. Wtedy czuję tylko pustkę, pustkę, pustkę. Ale jestem cierpliwy i czekam” – stwierdził papież.


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !* | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*