Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 ! | dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

To, co nie płynie z wolności, co nie nosi znamion wolnego zaangażowania, ale ma piętno determinacji i przymusu, nie może być uznane za miłość, nie ma w sobie jej istoty.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Wolność jest dla miłości, przez nią bowiem najbardziej człowiek uczestniczy w dobru.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

  Miłość jest najwyższą wartością moralną.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

       Miłość jest największą.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Miłość "potrzebuje" wolności.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Wolność jest dana człowiekowi od Boga, jako miara jego godności.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Wolność nie gruntuje się inaczej, jak tylko przez prawdę.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Trzeba zawsze czynić prawdę w miłości.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym, ażeby nasza wolność nie stawała się własną niewolą.

święty Jan Paweł  II
Iskra z Polski

      (powyższe zdania JP2 wyrwano z kontekstu, który trudno ogarnąć)


Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 ! | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*