Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

Świętość Boga w Trójcy Jedynego

Często w różnym kontekście używamy słów święty lub świętość. Różnorodność znaczeń wyrazu święty utrudnia nam zrozumienie, jak bardzo Bóg różni się, zwłaszcza pod względem świętości, od nas, czyli od wszystkich ludzi za wyjątkiem Jezusa Chrystusa, Który JEST Bogiem w Trójcy Jedynym. Świętość w znaczeniu absolutnym jest wyłącznym przymiotem Boga.

Oczywiście Bóg JEST Niepojęty, ale Daje się nam poznać, Pragnie abyśmy Go poznali i naśladowali Jego Świętość. W czasie naszego ziemskiego życia jest to możliwe, ale jedynie w małym stopniu. Stopień poznania zależy od naszej wolnej woli.

Świętość Boga jest Jego cechą odróżniającą Go całkowicie od stworzenia. JEST nienaruszony, przebywający w chwale, ponad stworzonym przez Niego wszechświatem (czyli, czasem, przestrzenią i związaną z nimi materią). Bóg JEST poza zasięgiem stworzeń. Tylko sam Bóg jest dobry. Bóg JEST nieograniczony. Bóg JEST bez skazy.

Świętość w sensie moralnym to pełnia doskonałości. Bóg jest również święty w znaczeniu moralnym, gdyż jest nieskończenie doskonałą Miłością, Sprawiedliwością, Miłosierdziem.

Bóg JEST Istotą nieskończenie doskonałą.

Niemniej pamiętamy też, że Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje (Rdz 1,26-27), aby naszym celem było dążenie do doskonałości.


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !* | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*