Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

wytrwanie jest kwestią woli

Ogarnia nas tęsknota do trwałego szczęścia. Miłość może człowieka uczynić szczęśliwym. Wierzymy, że każdemu pragnącemu Trójca Daje szczęście wieczne, jeżeli pragnący zechce przyjąć Dar Miłości.

Trudno przyjąć to w co się nie wierzy. Wiara zależy od woli. Wiara może być różna (np. «mała wiara» albo «wielka wiara», chwiejna lub trwała i obejmuje bardzo wiele stanów pośrednich).

Skutki naszych modlitw zależą od wiary. «I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.» (Mt 21,22). O wiarę swoją i wiarę innych można skutecznie prosić. Wysłuchany został ojciec opętanego od dzieciństwa przez niemego ducha - Jezus zaradził jego niedowiarstwu. Pamiętamy słowa Jezusa do św. Piotra: «… Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.» (Łk 22,31-32). Korzystamy z utwierdzania w wierze przez współczesnego Piotra.

Jezus zapewnił nas o trwałości Kościoła. «Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16,18). Wierni mogą być pewni, że Bóg ich obroni, ale problemem jest wytrwanie w wierze. «A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» (Łk 18,7-8).

Podziwiam ludzi, którzy jak święta Matka Teresa z Kalkuty potrafili wytrwać w wierze, mimo „nocy duchowej” - wrażenia opuszczenia, odrzucenia przez Boga.

Podziwiam od urodzenia niepełnosprawnych, głęboko wierzących ludzi, o znacznie obniżonych zdolnościach poznawczych (np. z głębokim stopniem zespołu Downa) z ogromną ufnością i miłością znoszących ograniczenia swego życia.

Podziwiam wszystkich chorych, cierpiących, pokrzywdzonych ufnie zachowujących wiarę w Wszechmogącego Dobrego Boga. Wiem, że wiara w Trójcę wciąż jest dla wielu z różnych względów niedostępna.

Dobry Bóg Stworzył wszystkich, by podzielić się szczęściem Trójcy. Daruje nam wszystkim swoją miłość, ale miłość musi być dobrowolnie przyjęta. Mam nadzieję zbawienia wszystkich. Aby nadzieja się spełniła, potrzebne jest wytrwanie w wierze. Wiara jest sprawą wolnej osobistej decyzji, dotyczy duszy, przekracza obszar dostępny rozumowi. Wytrwanie w wierze jest aktem naszej woli.


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !* | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*