Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

Jezu ufam Tobie!

Cnota teologalna nadziei wiąże się z naszą ufnością Dobremu Bogu. Wszak często powtarzamy Boże tylko Ty Jesteś Dobry!

Dobroci Boga, w Jego Miłości, w Jego męce i śmierci krzyżowej, w Jego Miłosierdziu nasza nadzieja!

Nadzieja naszego zbawienia - szczęścia wiecznego.

Mamy też nadzieję zbawienia całego świata.

O to się modlimy.

„A nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5)


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !* | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*