Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*


Święta s. M. Faustyna Kowalska
DZIENNICZEK Miłosierdzie Boże w duszy mojej
© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3/9, 30420 Kraków Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie. L. 491/95 z dnia 7 marca 1995 r.
Wydanie XII (poprawione) ISBN 8385040633

"DZIENNICZEK" SIOSTRY FAUSTYNY ZESZYT SZÓSTY
(… fragment, Dz.1731 do Dz.1732, między 26 maja 1938 a 2 czerwca 1938 roku …)

1731     (93) Dziś zbudziła mnie wielka burza, wicher szalał i deszcz, jakoby chmura była oberwana, co chwila uderzały pioruny. Zaczęłam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody; wtem usłyszałam te słowa: Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie. Zaraz zaczęłam odmawiać tę koroneczkę i nawet jej nie skończyłam, a burza nagle ustała i usłyszałam słowa: Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją.

1732     Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.


Święty Jan Paweł II, Kraków, Łagiewniki, w homilii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 17 sierpnia 2002 roku:

… Rozchodzi się z tego miejsca na cała naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat: Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej Łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!


fragment powyższej homilii audio (1MB) JP2_2002rok=Iskra_z_Polski.mp3 albo wideo (5MB) JP2_2002rok=Iskra_z_Polski.mp4


Roznieceniu iskry Bożej Łaski sprzyjały Rok Święty Miłosierdzia oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Święty Jan Paweł II mówiąc o iskrze bardzo wyraźnie wskazał:
Iskra jest zadaniem, nie jest pojedynczą, konkretną osobą.
Iskra jest zadaniem czcicieli Bożego Miłosierdzia z Polski i całego świata.
Iskra przygotuje przemianę, w imię Bożego miłosierdzia, Polski i całego świata!

Iskra jest zadaniem Pokolenia Jana Pawła II.
To jest pokolenie Apostołów Trzeciego Tysiąclecia! Apostołów żniwa Paruzji.

Nadszedł czas, by dzięki świadkom miłosierdzia świat zapłonął ogniem Bożego Miłosierdzia.
W iskrze Bożego Miłosierdzia jest nadzieja, że pobudzi wszystkich, by zechcieli przyjąć Łaskę Bożego Miłosierdzia - Bożą Miłość - Szczęście.
Święty Jan Paweł II podkreśla, że najistotniejsza jest Miłość, która daje szczęście, uczestnictwo w dobru i wymaga Prawdy oraz wolności.


Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*