Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 ! *| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*


Naszym wrogiem - głównym sprawcą wszelkiego zła - jest szatan

Dobrze, że papież Franciszek przypomniał nam, że „Diabeł jest obecny na pierwszej stronie Pisma Świętego. I Pismo Święte kończy się też obecnością diabła, zwycięstwem Boga nad diabłem!” „Jezus walczy z diabłem. Kto nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu.” Pisał o tym Apostoł Paweł: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” (Ef 6,12). Skoro jesteśmy chrześcijanami, czy pamiętamy przyrzeczenia złożone w trakcie chrztu świętego? „Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?“.

Aby skutecznie walczyć, trzeba przeciwnika dobrze poznać. Chowanie głowy w piasek oddaje mu pole. Niedostrzeganie szatana, uniemożliwia należyte rozpoznanie jego wszechobecnych kłamstw. Ułatwia bierną akceptację kłamstw. Akceptacja kłamstw jest akceptacją zła. Niedostrzeganie szatana może doprowadzić danego człowieka do przegrania walki o życie wieczne walkowerem. Jest poważnym zaniedbaniem - grzechem. Nie lekceważmy przeciwnika, którego wlana wiedza i nieziemska inteligencja przewyższają znacznie cechy ludzkie! Nie lekceważmy osobowego zła, tego, którego Jezus trzykrotnie nazwał władcą tego świata!

Anielskie możliwości, u złych duchów skierowane, przez intensywny rozwój kłamstwa i wszystkiego możliwego pozostałego zła, na walkę z Dobrym Wszechmocnym swoim Bogiem i Stwórcą spowodowały powstanie oraz ciągły, niewyobrażalny wzrost ich głupoty! Wszak mądrość tak przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności. (Koheleta 2,13). Wszelkie zło jest głupotą i grzechem, bo wykracza względem Bożej Mądrości (Przysłów 1,7), która pragnie szczęścia wszystkich swoich stworzeń. Łatwo można rozpoznać Bożą Mądrość (List św. Jakuba 3,13-17). Boża Mądrość przeciwstawiona jest głupocie, czyli "mądrości" władców tego świata (1Koryntian 2,1-15). Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. (Jakuba 3,15)

Nieziemskiej inteligencji i wiedzy złych duchów towarzyszy, bardzo groźna dla nas, nieziemska głupota!

Hojnie dzieli się nią z ludźmi złośliwy szatan. Głupota naprawdę jest zaraźliwa. Wystarczy krytycznie spojrzeć na najpopularniejsze źródła: niektóre stacje TV, niektórą prasę, niektórych polityków, niektóre książki, niektóre filmy, bardzo wiele publikacji w Internecie. Jestem optymistą, uważam że, nie dotyczy to większości. Diabelska propaganda jest jednak nachalna, zawsze podszywała się pod prawdę. Człowiek szuka Prawdy. Nie ma wolności bez prawdy. Nie ma szczęścia bez prawdy. Nikt nie chce być okłamywany. Brak krycytyzmu i pycha powodują jednak, że akceptujemy diabelskie kłamstwa. Istota akceptująca głupotę, szuka rad istot górujących w głupocie, są dla niej autorytem, bo przewyższajac ją w głupocie, skutecznie pomagają w rozwoju głupoty własnej. Im większa inteligencja i wiedza, tym łatwiej rozwijać głupotę. Początkujący głupcy podporzadkowują się głupszym od siebie! Dotyczy to też ludzi. Nie targujmy się z diabłem! Na głupocie oparta jest hierarchia złych duchów. Boża Mądrość akceptuje tylko autorytet Dobrego Boga. Jego Mądrość przez wieki broni Kościół. Odnośnie zaś ludzi: Poznacie ich po ich owocach. (Mateusza 7,16-20).

Pamiętając, że dla naszego zbawienia Jezus pokonał już diabła na krzyżu, pamiętajmy jednak również, iż walka o nasze zbawienie nadal trwa, co więcej zaostrza się. Nie łudźmy się, że jesteśmy wyjątkiem takim, iż to akurat nas szatan zostawił w spokoju. Codziennie walczymy z szatanem osobiście! Bóg nas nieustannie w tej walce wspiera Bożą Mocą, ale bardzo poważnie traktuje przy tym naszą wolną wolę!

Walczymy z kimś kogo zmysłowo nie wykrywamy. W praktyce można jednak skutecznie dostrzec ataki ze strony szatana. Już w 1548 roku zostały wydane drukiem szczegółowe wskazówki św. Ignacego Loyoli, jak zauważyć diabła w jego bezpośrednim działaniu skierowanym na nas, jak walczyć ze złem, rozpoznawać swego Anioła Stróża, rozpoznawać Boga, korzystać z Bożej opieki. Papież Franciszek pouczył nas (2.10.2014 r.), że należy słuchać głosu Anioła Stróża, nie buntować się przeciw jego radom.

Jest za darmo (jako pdf © 2000 Wydawnictwo WAM) do pobrania na stronie Jezuici.pl współczesne tłumaczenie Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Gdy ktoś zaś woli stare, dzięki Google jest dostępne darmowe (w formie pdf)  polskie tłumaczenie z 1857 roku. Jest też w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej darmowa, wydana w Kaliszu, książeczka łacińska (jako 8664.zip 8[MB] w formacie *.djvu) "Exercitia Spiritualia" Ignatii de Loyola z 1604 roku.

Przed świętym Ignacym było wielu innych poruszających zagadnienie rozpoznawania zła i walki. Po świętym Ignacym, znacznie więcej osób, swoim opublikowanym doświadczeniem, wspierało wiernych Jezusowi w walce z siłami zła. Moim zdaniem święty Ignacy zrobił to najprzejrzyściej. Przydałobo się, nie kolejne tłumaczenie na język polski, ale adaptacja w formie bardzo krótkiego opracowania. Adaptacja rozpoznawania duchów, uwzględniająca specyfikę naszych czasów, współczesnie używany powszechny język, potrzeby współczesnego człowieka, które od czasów św. Ignacego poważnie wzrosły, udostępniająca doświadczenia własnej walki dokonującego adaptacji (ksiądz egzorcysta) pomogłaby bardzo wielu wiernym zmagającym się z różnego typu napaściami zła.

Do współczesności dopasowują swoje metody złe duchy, wykorzystując swą anielską inteligencję, by zwiększać głupotę. Niestety, demony wykorzystując głupotę ludzką (patrz wyżej) skutecznie modelują styl życia ludzi i panujący w świecie światopogląd.

Jezus trzykrotnie nazwał szatana władcą tego świata (Ewangelia wg św. Jana 12,31; 14,30 oraz 16,11). Podobnych sformułowań użył św. Paweł Apostoł (n.p. Efezjan 2,2; 1Koryntian 2,6 i 2,8). Wierni Jezusowi mogą dotrzymać kroku w walce, mogą skutecznie zwyciężać wszelkie współczesne zło. Nie przerasta to ich możliwości, bo w tej walce sam Wszechmocny Bóg im skutecznie Pomaga.


Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 ! *| góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*