Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

Boża Miłość pokonuje zło

myśli wyrwane z wywiadu
Miłość zwycięża demony O istocie zniewoleń niezawinionych

ks. Jarosławem Międzybrodzkim   rozmawiał   Artur Winiarczyk
6 czerwca 2013 roku, miesięcznik "Egzorcysta" nr 6 (10) strony 14-21

siedmiostronicowego wywiadu, z jednym z egzorcystów archidiecezji katowickiej ks. Jarosławem Międzybrodzkim, z wielu celnie trafiających do mego rozsądku sformułowań, streszczę (w telegraficznym skrócie) tylko wątek o nieustannej Miłości Boga do Stworzenia, w tym demonów. Chrystus na Krzyżu wydał się demonom. One również są Jego stworzeniem, cierpiał również za nie! Na Krzyżu zostały pokonane przez Miłość. Zstąpienie do otchłani jest tajemnicą wydania się piekłu, aby Miłość we wszystkim i wszystkich zwyciężyła. On nie przestaje je kochać! To je zwycięża. »Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili« (Mt 25,40) odnosi się również do demonów.

One także Jemu czynią zło, krzywdę, sprawiają cierpienie w nas i poprzez nas. Na tym polega dramat Wcielenia – jest to zjednoczenie raniące! Krzyż ukazuje najpełniej skutki Miłości jednoczącej Boga z człowiekiem.

W kuszeniu, dręczeniu, zniewoleniu czy opętaniu nie chodzi o człowieka, ale o Boga. W ten sposób diabeł próbuje „zemścić się“ na Bogu, ponieważ w ostateczności to Bóg bierze na siebie nasze doświadczenie. To On cierpi w naszym grzechu, poniżeniu i bólu, zawłaszczenia pochodzenia demonicznego! To jest walka diabła z Bogiem. Dla demonów jesteśmy nikim. One nami gardzą. Atakując nas demony atakują Boga.

Jego Miłość jest niezmienna.   Bóg stworzył je z Miłości i chce ich zbawienia, mimo że z własnej woli demony czynią nadal zło.

Piekło to przede wszystkim odrzucenie Miłości. Zbawiony – znaczy kochany, ten, który przyjął Miłość. Dlatego też demony robią wszystko, aby dusze nie poznały, jak Bóg je kocha. A jeżeli poznają, wówczas demony próbują wydrzeć to doświadczenie z dusz, sprawić, żeby o tym zapomniały – atakują myśli, podpowiadają, że Bóg jest okrutny. Często dotykają duszę wieloma cierpieniami po to, aby zapomniała – pomimo doświadczeń Jego miłości – że jest kochana i aby powiedziała Bogu: „Nie!“.

Zło można pokonać tylko Miłością. Tego Dokonał całkowicie przez swą nieskończoną Miłość Chrystus.    … przez miłość można pokonać diabła …

Za bunt wobec Boga demony nienawidzą siebie! Mogłyby wrócić, bo On jest dobry i czeka, ale one nigdy nie zechcą, bo posłuszeństwo Jemu byłoby dla nich o wiele większym cierpieniem. Nie chciały uznać, że są słabe, zależne, tzn. że potrzebują Jego miłości.

Demony pokonane, jednak nie chcą przyjąć Miłości!   Demon odpowiada: „Będę ciągle bez końca - czynił tylko zło, by przestał mnie kochać! By mnie odrzucił.“

Ks. dr Jarosław Międzybrodzki kończy wątek: Nie znam potężniejszej formuły egzorcyzmu od słów: „Demonie przyjmij Miłość Jezusa Chrystusa“ … „którą przynosi ci Maryja“ .


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !* | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*